— Å forlange at hun skulle komme til Bergen, var spikeren i kisten i forhold til å få henne til å møte i retten, sier Roar Vegsund, bistandsadvokat til kvinnen.

Han er stygt redd for at det kommer til å ende med at saken blir henlagt og at de to tiltalte går fri.

— Jeg tror det blir utfallet. Det er svært beklagelig. Dette er en viktig sak både prinsipielt og samfunnsmessig. Det hadde vært svært nyttig å få rettspraksis på dette området, sier Vegsund.

Pågrepet og fengslet

BT har i flere artikler omtalt den spesielle trusselsaken, som det knapt skal finnes maken til i norsk rettspraksis.

Saken kom for politiet i august i fjor. Da ble far og sønn, som er kurdere, pågrepet og fengslet siktet for drapstrusler mot kvinnen. Bakgrunnen for truslene var at hun ikke ønsket å gifte seg med sin fetter. Ifølge tiltalen skal far og sønn både ha slått og sparket henne flere ganger. Til slutt greide hun å rømme.

— Siden har hun levd på hemmelig sted. At hun har sett seg nødt til å ta kirurgiske inngrep for ikke å bli gjenkjent, sier en hel del om hvor alvorlig denne saken er, sier Vegsund.

— Hun er helt klar på at dersom hun kommer til Bergen og vitner, så er det de samme som å skrive under sin egen dødsdom, legger han til.

- Vil ikke bli sett

— Politiet garanterer for hennes sikkerhet. Hvorfor denne frykten?

— Det har liten hensikt for henne å skifte utsende dersom hun må komme til Bergen for å vitne. Hun skal både til og fra tinghuset, og sjansen for at hun blir sett er stor, sier Vegsund.

Sammen med politiet hadde han jobbet for å få til et såkalt bevisopptak av kvinnens forklaring et annet sted i landet.

— Meningen var at advokatene til de tiltalte skulle få være til stede. At Bergen tingrett sa nei til dette, betyr at min klient ikke møter mandag, sier Vegsund.

Ettersom de tiltalte er i nær familie med kvinnen har hun heller ikke noen plikt til å forklare seg.

— Hun har hele tiden vært skeptisk til å vitne av frykt for følgene det vil få. Nå er det helt uaktuelt. Hun har startet sitt nye liv og ønsker at familien skal la henne være i fred. En rettssak vil fungere som bensin på bålet tror hun, sier Vegsund.

- Uheldig signal

Han og aktor i saken, politiadvokat Sidsel Isachsen, har de siste dagene vært i dialog med retten og statsadvokaten for å se på hvordan man kan berge saken. Statsadvokaten bestemte i går at den skal fremmes mandag som planlagt, selv om kvinnen ikke møter.

— Hun er jo et meget sentralt vitne. Jeg tror ikke retten vil godta at man leser opp hennes forklaringer. Dermed har man ingen sak, sier Vegsund oppgitt.

— Det betyr at de tiltalte går fri?

— Det blir nok dessverre utfallet. Det sender et veldig uheldig signal om et problem som virker å bli større og større i vårt samfunn, sier Vegsund.

Han hadde håpet at retten hadde sett alvoret i saken, og forsøkt å bidra til en smidig løsning.

— Retten har lovverket å forholde seg til. Det gjør at vi kommer i slike uheldige situasjoner. Nå er jeg spent på å se hva som skjer, medgir Vegsund.

Politiadvokat Isachsen deler Vegsunds frykt for at det kan bli vanskelig å gjennomføre saken. Hun ønsker derimot ikke å si så mye om hvilke kort påtalemyndigheten har i ermet.

— Kvinnens forklaring er selvsagt det helt sentrale bevis i saken, sier Isachsen.

— Er det beklagelig dersom saken faller fra hverandre fordi hun ikke vil komme til Bergen?

— Det er et viktig samfunnsproblem som her reises og som vi hadde håpet å få belyst, sier Isachsen.

<b>FRYKTER KONSEKVENSENE:</b> Advokat Roar Vegsund frykter at tiltalte i saken om æresdrapstruslene kan gå fri, hvis ikke kvinnen møter i retten.
Jan M. Lillebø