• Myndighetene må gå gjennom regelverket og tette hullene slik at norske kvinner ikke kan gi vekk barn, mener Karin S. Woldseth (Frp).

Det har ikke skortet på reaksjoner etter at Bergens Tidende på nyttårsaften fortalte om vestlandskvinnen «Sara», som lot seg befrukte og, en uke etter fødselen, overlot babyen til et homofilt par fra utlandet.

Stortingsrepresentant Karin S. Woldseth (Frp) sitter i Familie— og kulturkomiteen, og er opprørt over at en norsk kvinne kan la seg befrukte og deretter overføre omsorgen til barnets homofile far i utlandet.

— Det må være en kvinne med et usedvanlig stort hjerte, men det hjelper ikke så lenge et barn er involvert. Barnet har mistet rettigheten til en mor. Det synes ikke Frp er akseptabelt, sier Woldseth.

Hun understreker at Fremskrittspartiet er for at mennesker skal få foreta egne valg, så lenge det ikke går ut over andre. I dette tilfellet dreier det seg om et lite barn.

— Jeg mener dette må være ulovlig, sier hun.

- Like godt hos to fedre

Også Laila Dåvøy, stortingsrepresentant for KrF og medlem av Helse- og omsorgskomiteen, mener barnets behov blir satt til side i denne saken. Partiet er sterkt imot eggdonasjon og surrogatmødre.

— Vi ønsker ikke en slik utvikling, sier Dåvøy.

Partiet vil stemme et rungende nei mot den nye ekteskapsloven, som blant annet vil gi homofile og lesbiske rett til å adoptere.

— Med ny ekteskapslov åpnes det for stadig nye rettigheter for homofile voksne på bekostning av barn. Hele tiden må man ta utgangspunkt i barns beste, sier Dåvøy.

Tina Åsgård er kvinnepolitisk leder i SV. Hun mener at barnet kan få det like godt hos to fedre.

— For barnet er det om å gjøre å komme til noen som er glad i det. Jeg synes det virker som om dette barnet får trygge rammer og vil få det godt.

Hun mener at seksuell orientering ikke bestemmer en persons omsorgsevne.

— Jeg synes det er tragisk at et homofilt par må gjennom så store vansker for å få et barn. De burde hatt like stor rett til å adoptere, sier Åsgård.

Gjør avtaler med lesbiske

Et fåtall fedre, som Arve Juritzen og Kenneth Dybedal, har stått frem og fortalt sine historier. Men ifølge Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) finnes det ikke tall på hvor mange norske barn som er født av surrogatmor.

— Vi kjenner til en håndfull surrogatbarn i Norge - alle født av amerikanske surrogater, sier Elin Vestrum, informasjonssekretær i LLH.

Hun har ikke hørt om tilsvarende tilfeller som det Bergens Tidende skrev om på nyttårsaften.

— Det vanlige er at enslige lesbiske gjør avtaler med homofile par, sier Vestrum.

LLH har ikke tatt stilling til surrogatspørsmålet generelt, men er opptatt av at barn i Norge skal ivaretas i lov- og politikkutforming - uansett hvilken familie de er født inn i.

FAKSIMILE: Bergens Tidende 31. desember 2007.
NEGATIV: Barnet har mistet rettigheten til en mor. Det er ikke akseptabelt, sier Karin S. Woldseth (Frp). ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE
Eirik Brekke