— Det å få tvillinger byr på annerledes utfordringer. Og utfordringene er forskjellige fra eneggede til toeggede. Eneggede tvillinger tenker ofte likt, ser like ut, og andre oppfatter dem som like. De blir sett på som en enhet. Toeggede tvillinger blir oftere misunnelige på hverandre, og konkurrerer mot hverandre i alle ting, sier daglig leder i Norges tvillingforeldreforening, Ingun Ulven Lie.

Hun har 80 prosent stilling i foreningen, og er selv tvillingmor.

2500 familier er medlemmer av tvillingforeldreforeningen. Disse er spredt rundt i 63 lokale tvillingforeninger.

— Fana tvillingklubb er unik ved at de har så godt sosialt tilbud. Andre klubber fungerer heller på den måten at de har seminarer og temakvelder og slike ting, sier hun.

PS! I 2003 ble det født 1053 tvillingpar i Norge.