Ingen av aktørene i rettssystemet BT har snakket med kan huske at en så tilårskommen mann er stilt for retten, tiltalt for overgrep.

— Helt spesiell

— Mannens alder gjør saken helt spesiell. Det er heldigvis ikke hver dag vi har så gamle overgripere. Jeg har bare en sak i tankene, men da var ikke mannen passert 80 år, sier politioverbetjent Tove Lian Mathiesen ved vold og sedelighetsseksjonen ved Sentrum politistasjon.

Det samme sier statistikken fra Bergen tingrett. Aldri har en 85-åring stått tiltalt for overgrep der.

For politiet er det også svært spesielt at mannen skal ha startet med overgrep i en alder av 83 år.

Det er derfor foretatt visse etterforskningsskritt for om mulig å finne flere offer, uten resultat.

Jenten var bare åtte år da steoldefaren skal ha begynt å misbruke henne. Mannen skal ha forgrepet seg gjentatte gan-ger når de to var alene hjemme. Over-grepene skal ha skjedd både på dag- og nattetid. Saken kom først for dagen da jenten ikke ville sove hos sin oldemor.

— Jeg trodde ikke at de ville tro på meg, har jenten forklart.

Vond hemmelighet

Derfor holdt hun den vonde hemmeligheten for seg selv i over ett år. Til slutt fortalte hun mammaen hva som hadde skjedd.

— Nå når jeg har fortalt alt, så har jeg ikke angst lenger, har jenten forklart.

Ste-oldefaren nekter for at han har misbrukt jenten. Han har derimot ikke avvist at hun kan ha blitt misbrukt.

— Noen andre har kanskje gjort det, er hans forklaring.

Han mener også det kan være barnets mor som har laget til historien, uvisst av hvilken hensikt. Da saken startet i Bergen tingrett i dag, møtte ikke 85-åringen. Han akter ikke å møte i retten.

— Min klient har samtykket i at saken kan gå uten at han er til stede. Vi snakker om en gammel mann med helseproblemer, sier forsvareren, advokat Steinar Yndestad.

Ikke fengsel

Statsadvokat Jarle Golten Smørdal la ned påstand om at 85-åringen bør dømmes til ett års betinget fengsel. Grunnen til en så mild påstand, er at saken ville blitt utsatt dersom man skulle påstå en strengere reaksjon.

Noe fengselsopphold vil uansett ikke være aktuelt for en 85 år gammel mann med store helseplager. Bistandsadvokat Kari Hjortås har lagt ned påstand om at barnet bør få 100.000 kroner i oppreisning av 85-åringen.