• SkandiaBanken er en stor kortbank, og det virker rart at de kan gå tom for VISA-kort så fort, sier informasjonssjef Christine Wigan i Sparebanken Vest.

— Vi hadde muligens hatt et problem dersom det var snakk om 50.000 uforutsette nye kortbestillinger på én måned, sier Christine Wigan.

Hun kommenterer SkandiaBankens tomme råkortlager som Bergens Tidende skrev om i gårsdagens avis. SkandiaBanken må sette nye kortkunder på vent grunnet et råkortlager som nærmer seg skrapet. Informasjonssjef Andris Hamre skylder på hackeskandalen i USA og sterk kundevekst i juni.

Sparebanken Vest ble ikke fullt så hardt rammet som SkandiaBanken, men innbruddet har ført med seg kortfornyelser også for dem. Wigan anslår at omtrent 100 av bankens kunder måtte få seg nytt VISA-kort som følge av situasjonen.

— Det høres som at det har skjedd en glipp hos SkandiaBanken, for en så stor kortbank burde kunne takle et par tusen ekstra kortbestillinger, sier Wigan.

Heller ikke DnBNor har problemer med kortbeholdningen.

— Vi har overvåket VISA-kortene til kundene som ble berørt av skandalen. Skulle kortene for eksempel bli brukt på samme tidspunkt på forskjellige steder i verden, går en alarm og vi sperrer kortet. På denne måten slapp vi å utstede kort til alle det gjaldt, sier informasjonsdirektør i DnBNor, Eivind Grønstad.

Begge bankene rapporterer om stabil pågang av kunder som skal ha nye kort i sommermånedene.