KARI PEDERSEN

— Vi er mest interessert i å få reist svømmeanlegget på den nordre delen av Kronstad-tomten, der bassenget på en måte blir en del av Høgskolen, sier høyskoledirektør Nils Mæhle.

Styret for Høgskolen i Bergen har drøftet saken og konkludert med at plasseringen på jernbanetomten er å foretrekke fremfor grusbanene på Nymark.

- Prisen vil avgjøre

Hans-Carl Tveit, byråd for oppvekst, er orientert om Høgskolens syn. Han er innstilt på å flytte anlegget, hvis bare ikke prisen blir for høy.

— Prisen vil avgjøre, så enkelt er det. Vi har ingen prestisje knyttet til å holde på Nymarks-alternativet, sier Tveit.

Tomtekostnaden for et basseng på Nymark er 36 millioner kroner, 30 millioner til opparbeiding og seks millioner for å anlegge ny grusbane.

Å opparbeide nordre del av jernbanetomten er anslått ca. 10 millioner kroner rimeligere. Disse pengene har byråden å kjøpe bassengtomt for. Selger er Statsbygg, som ennå ikke har presentert noen pris.

- Pris ikke hinder

Høgskoledirektør Nils Mæhle mener prisen ikke må bli noe hinder.

— Vi ønsker ikke at prisen skal velte et så interessant alternativ, sier han.

— Betyr det at dere vil gi vekk tomten?

— Nei, men her må vi se på prisen som mer enn en ren markedsmessig vurdering. Her snakker vi om å utvikle et område for kultur og kunnskap, sier Mæhle.

Ifølge byråd Hans-Carl Tveit haster det med en avklaring. Reguleringsplanen for jernbanetomten er underveis, og her er bassenget skisset inn i nordre del.

— Byrådet må fatte vedtak i denne saken like over nyttår, sier byråden til BT.

For beboerne på Nymark må meldingen fra høyskoledirektøren lyde som musikk. Protestene var heftige da bystyret tidligere i høst vedtok å plassere bassenget på Nymark. «En rasering av Nymarks-området som boligområdet» ble det hevdet.

Plassert på jernbanetomten vil 50-metersbassenget ligge kloss opp i en fremtidig bybane. Bystyret har flere ganger bedt byrådet undersøke muligheten for å flytte det til jernbanetomten.