Oddekalv oppholder seg på hytta på den andre siden av Sognefjorden, og er i løpende kontakt med flere av fartøyene som er involvert i bergingsarbeidet.

Mens han fredag kveld var forsiktig optimist, og håpet at et større oljeutslipp kunne være unngått, så han mørkere på situasjonen i 1-tiden natt til lørdag.

– Jeg har fått opplyst at anslagsvis 300 tonn tungolje er i drift etter at en av drivstofftankene har sprunget lekk, sier Oddekalv.

Olje ved land

Kystverket har ikke bekreftet opplysningene fra Miljøvernforbundet, men medgir at det er registrert olje i fjæresteinene i området.

– Det er registrert strandpåslag av olje, opplyser Kystverket som natt til lørdag forsøkte å skaffe seg oversikt over oljesølet ved hjelp av helikopter.

Det er også diesellukt i området, og marin diesel har større giftighet enn bunkersolje. Mens bunkersoljen blir liggende igjen på overflaten, blander dieselen seg lettere i vannmassene.

Bilder frå oljesøl i strandsona på Fedje. Det er tungolje og luktar asfalt, skriv Kjell Samnøy i ein epost til bt.no.