Byrkjeland sier til NRK Hordaland at beregningen hans er basert på kunnskaper om hvor mange fugl som normalt er i området, sammenlignet med hvor mange som er observert etter forliset.

Få fuglelik er funnet, men det forklarer han med at kystlinjen består av berg og knauser, og svært få strender hvor fuglelik kan flyte i land og bli funnet.

— Vi vet at det kunne vært enda værre dersom forliset hadde skjedd på en annen tid av året, sier Byrkjeland.

Han vil ikke kalle "Rocknes"-forliset en miljøkatastrofe.

— Det er alvorlig nok, spesielt for de lokale bestandene som blir rammet, men jeg tror ikke bestandene er skadet på lang sikt. De vil ta seg opp igjen, men det vil nok ta noen år, sier han til NRK.

FUGLEDØD: En av de anslagsvis 2000 sjøfuglene som døde på grunn av oljesøl etter "Rocknes"-forliset, skal vi tro naturforvalter SteinByrkjeland.
ØRJAN DEISZ