Statsadvokat Gabrielsen holdt sin avslutningsprosedyre i Bergen tingrett nå i ettermiddag. Der la hun ned påstand om 20 års fengsel for den drapstiltalte marineoffiseren, og at han fradømmes sin stilling som kapteinløytnant.

— Trond Ramsland hadde planlagt å drepe Ingse Rønnestad. Han hadde tatt med seg våpen hjemmefra og utstyrt seg for flukt med pass og kontanter. Han visste også at Ingse Rønnestad skulle på Tinghuset den aktuelle dagen - han skulle jo selv møte henne i retten.

- Bestemte seg på p-huset?

Gabrielsen mente to mulige forklaringer var sannsynlige.

Enten satte en bevæpnet Ramsland seg i bilen 4. mars med det for øyet å drepe ekskonen.

— Subisidært så var han i en overveielsesfase. Han hadde med våpen, og veiet for og imot. Det kan bekreftes av at han var innom en kopibutikk for å kopiere dokumenter han eventuelt skulle ha med seg i retten samme dag, hvor tiltalte skulle møte avdøde, sa Gabrielsen.

Videre:

— Ramsland kunne ikke med sikkerhet vite at Rønnestad skulle være på parkeringshuset. Om det er slik at han ikke hadde bestemt seg da han satte seg i bilen, er det først når han ser Ingse Rønnestad bilen at overlegget startet. Anledningen byr seg, og han griper den. Ramsland tar med seg våpenet ut av bilen. Da har den tiltalte veiet for og imot, og kommet til at han skal skyte. Rønnestad blir først skutt bakfra sittende i bilen, deretter forfra i bilen - før hun blir skutt to ganger liggende på dekket i parkeringshuset.

Dødsangst

Aktor mente det finnes en lang rekke skjerpende omstendigheter i saken.

 • Dødsangsten og vissheten som Ingse Rønnestad må ha følt da hun forsto hva som kom til å skje.
 • Ramslands overfokusering på Rønnestad i en serie tvister. Han hadde ifølge statsadvokaten bygget opp et betydelig hat og aggresjon, og har ifølge Gabrielsen avslørt hårreisende holdninger selv nå mens saken har pågått i retten.
 • Drapet ble begått på et offentlig sted, med fare for at andre kunne komme til skade.

- En kriger

Aktor Gabrielsen gikk langt i å slå fast at Trond Ramsland har løyet akkurat slik det har passet ham under rettssaken i Bergen tingrett de to siste ukene.

— Ærede rett, det finnes ingen tvil om hvem som har utført denne handlingen. Vi har med en utdannet kriger å gjøre, som er trenet i strategier om han blir tatt til fange av fienden. Hans strategi i denne saken har vært å holde tett og å konstruere forklaringer.

— Tvilen skal komme tiltalte til gode. En tvil som kan synes konstruert for anledningen kan man derimot trygt seg bort fra. Jeg tør antyde at man har sett en del av slik konstruert tvil i denne saken, sa hun.

Aktor Gabrielsen understreket også at rettspsykiatere ikke finner hans påståtte hukommelsstap særlig sannsynlig.

— Det er nokså entyding at denne mannen synes å simulere hukommelssvikten, sa statsadvokaten.

- Skutt bakfra

Aktor understreket at Ingse Rønnestad først ble skutt i ryggen, deretter en gang forfra i brystet, før hun slepte seg - eller ble dratt - ut av bilen i parkeringshuset.

— Deretter ble hun skutt to ganger til, liggende på bakken.

Gabrielsen gikk gjennom alle punktene som hun mener klart og utvetydig peker ut Ramsland som drapsmann.

 • Ramsland skulle møte i tingretten kloken 09.00 samme dag. Det gjorde han ikke.
 • En Saab 9-3, lik den Ramsland eier, er observert på vei ut av CityPark like etter at Rønnestad ble drept.
 • Trond Ramsland er våpenkyndig, og han hadde tilgang på våpen
 • Det forelå opplysninger om at Ingse Rønnestad følte seg truet av at Ramsland hadde våpen, som det var antydet at han var villig til å bruke.
 • I lommene til Ramsland fant politiet en p-billett fra CityPark, stemplet 08.52, fra samme morgenen som Rønnestad ble drept.
 • Like etter pågripelsen fant politiet blod på Saaben til Ramsland. Blodet har identisk DNA-profil somn Ingse Rønnestad.

Bitter

 • I bilen fant man også pass og en lommebok med 16.000 kroner i. Ramsland hadde også overnattingsutstyr i bilen.
 • Ransaking hjemme hos Ramsland viste at han var i besittelse av den ammunisjonen som ble brukt på åstedet.
 • Det ble også funnet en tom emballasje til en Colt 45 hjemme hos den drapstiltale - identisk med det våpenet som kan ha blitt benyttet drapsdagen. Det var ifølge familien til Ramsland en kjent sak at han var i besittelse av en slik pistol.
 • Det foregikk en lang og bitter rettsprosess om boskifte og barnefordeling mellom Rønnestad og Ramsland.

— Til overmål: Trond Ramsland er gjenkjent i det han kjører både inn og ut av parkeringshuset drapsdagen, sa aktor.

I RETTEN: Ingse Merete Rønnestads advokat, Helge Hansen, og aktor Randi Gabrielsen i retten.
KNUT STRAND