Han vil ikke utdype dette nærmere, heller ikke hva det er som har gjort 16-åringen spesielt interessant for politiet.

— Ut fra hva som kom frem i den taktiske etterforskningen var det naturlig å avhøre 16-åringen om hans bevegelser i tidspunktet for da drapet fant sted. Her er det mange viktige detaljer som man gjerne må spørre ut om flere ganger, sier Krogvold.

I gårsdagens BT kom 16-åringens forsvarer, advokat Vegard Austgulen, med flengende kritikk av politiets etterforskning. Krogvold mener kritikken er på et slikt plan at han ikke ser seg tjent med å kommentere den. Men sier likevel:

— Dersom en forsvarer ikke skjønner at detaljer om bevegelser etc. er viktig i en drapsetterforskning så er det hans problem, sier Krogvold.