Brannvesenet fikk melding om en malinglekkasje på Dokken løpllem 16.23.

— Det renner maling utover alt. Det skal være en tank på 1000 liter som har gått hull på, sier vaktkommandør Geir Bøe ved Bergen brannvesen.

Malingen skal være vannbasert.

— Det hadde vært verre om det var oljebasert maling. Det er vanskeligere å få vekk. Uhellet skjedde under lasting. Brannvesenet jobber med å tørke det opp, sier utrykningsleder Dag Rindedal.

Det skal være malingssøl flere steder på kaien.

— Det gikk hull på tanken da den skulle lastes over i en bil. Det var et uhell, sier Bøe.