• Kåre Valebrokk må idømmes en bot på 25.000 kroner for å ha vist bildene av Viggo Kristiansen. Dette var aktor Ørnulf Øyens påstand i Bergen Tingrett i går.

— TV2 har gjort den jobben de skal gjøre. Visningen av disse bildene må ses som rettmessig og høyst betimelig, hevdet Valebrokks forsvarer Jon Lyng, og gikk inn for full frifinnelse.

Partene har vidt forskjellig syn på sakens prinsipielle viktighet. I sin prosedyre argumenterte aktor med at muligheten til å fotografere tiltalte i retten aldri har vært et sentralt tema for pressen.

— Det å ta bilder inne i rettssalen kan ha en journalistisk begrunnelse, men det er ikke vesentlig i forbindelse med ytringsfriheten, sa Øyen. Han argumenterte med at pressen har vidtgående reportasjemuligheter i forbindelse med rettssaker.

— Vi trenger en firkantet lovbestemmelse om fotografering i rettssalen, sa Øyen og argumenterte med tiltaltes rett til ro.

— Dette er en prosessuell rett, og slike retter er absolutte, slo han fast.

Forsvarer Jon Lyng la derimot vesentlig vekt på ytringsfriheten, som er hjemlet i Den europeiske menneskerettighets-konvensjonen.

— Når det er lagt så stor vekt på ytringsfriheten her er det ikke av hensyn til pressen, men med tanke på allmennheten, sa Lyng. Han la sterk vekt på at TV2 ved å vise bildene av Viggo Kristiansen, tatt etter at dommen var avsagt, gjorde en viktig jobb for å bidra til forståelse av den strenge dommen.

Dom i saken faller i neste uke.