• Mange kvinner mister både lønn og pensjonspoeng fordi de jobber mindre enn menn. Da er det riktig at de får en kompensasjon for dette hvis ekteparet går fra hverandre, sier Wærness, som er leder ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking ved UiB.

Likestillingsombud Kristin Mile mener dommen fra Bergen tingrett er uvanlig.

— Det skal svært mye til før man blir dømt til å betale ektefellebidrag i våre dager. Det hender en sjelden gang at man gir det etter langvarige ekteskap. Det er godt vi har reglene om ektefellebidrag, men det er også godt at de bare brukes helt unntaksvis, sier Mile.