Matroslærlingen Alexander Gjerstad har svevd mellom liv og død etter at han pustet inn livsfarlige gasser om bord på lastebåten «Hordafor 2», på Austevoll tirsdag.

Sjøforklaringen i Midhordland tingrett i går avdekket en rekke brudd på sikkerhetsbestemmelsene.

— Hele episoden er horribel, sier Rigmund Storøy i Norsk Sjømannsforbund.

— Denne ulykken skulle aldri ha skjedd, sier rederiets representant Karl Otto Nesdal fra Hordafor A/S.

Tirsdag morgen skulle lærlingen Alexander Gjerstad rengjøre en lastetank som hadde vært lastet med ensilasje (en blanding av fiskeslo og maursyre). et bearbeidet fiskeprodukt. Lasten var bedervet og forråtningen førte til at livsfarlige gasser som metan utviklet seg. Gutten falt bevisstløs om i tanken. Det var så vidt maskinist og overstyrmann fikk reddet ham. En av dem mistet selv bevisstheten i redningsaksjonen og falt ned igjen i lasterommet med Gjerstad på ryggen. 19-åringen ligger nå med lunge- og fallskader på Haukeland sykehus. Tilstanden er alvorlig, men stabil.

Livsfarlig rutinesvikt

Vitneavhør i Midhordland tingrett avdekket at en rekke sikkerhetsbestemmelser ikke ble fulgt. Før man entrer et rom med farlige gasser skal tanken være spylt og ventilert med pumpe.

Måleinstrumenter skal måle gasskonsentrasjoner og oksygennivået, og man skal ikke være alene i lasterommet. Ifølge Norsk Sjømannsforbund skal ikke en lærling utføre den type arbeid i det hele tatt uten veileder. På ulykkesdagen ble rutinene ikke fulgt.

  • Oksygenmåler var defekt og ble normalt ikke brukt.
  • Det forelå ingen rapport om at sikkerhetsutstyr var ødelagt.
  • Det var ingen gassmåler om bord.
  • Tanken ble ikke luftet forskriftsmessig.
  • Lærlingen ble sendt ned alene uten direkte tilsyn.
  • Medisinskrinet hadde ikke oksygenbeholder.
  • Gjerstads helsesjekk var utløpt.
  • Opplæringen av lærlingen var et uklart ansvarsområde.

- Ren flaks at han overlevde

  • For seks uker siden innførte vi et nytt sikkerhetssystem. Vi vil vurdere hva som har sviktet i overgangen til det nye systemet, sier Nesdal fra Hordafor A/S.

Han presiserer at selskapet normalt har et sterkt fokus på sikkerhet, og arrangerte seminar for alle sine ansatte like før jul.

— Vi har ikke vært tilstrekkelig oppmerksom på at denne type ulykker kunne skje i vår virksomhet. Mange har fått en vekker etter det som skjedde med Gjerstad, sier Nesdal som har innført strakstiltak etter hendelsen. Rederiet har nedsatt en intern undersøkelsesgruppe som skal granske ulykken for å finne årsaken til at dette kunne skje.

Sjøfartsdirektoraten kan opplyse om at ulykken langt ifra er et engangstilfelle. I 1994 døde en mann av gassforgiftning. Flere andre alvorlige ulykker er rapportert.

— Det var ren flaks at de klarte å redde gutten, sier Rigmund Storøy fra Norsk Sjømannsforbund.

Han mener ulykken tyder på mangelfulle og slette kvalitetssikringer om bord på båten.

— Bare det at en lærling blir sendt ned i en farlig tank alene er helt horribelt. Det beviser vår mistanke om at lærlinger ikke får nødvendig opplæring, men blir en del av den vanlige driftsbesetningen, slik at eierne sparer penger.

Han skulle ha vært under oppsikt og veiledning, og aldri ha gjort den jobben, sier Storøy.