• For mange er bilen livet. Den eneste måten vil kan stoppe dem på, er å ta førerkortet. De ser ikke faren de utsetter seg selv for, sier Arne Aase i Trygg Trafikk.

Som fylkessekretæren i Trygg Trafikk er han stadig vekk på skolebesøk og forteller om farene med å kjøre for fort. Aase forteller at han treffer ungdom som sier de har kjørt fort, og som ikke innser faren med det de gjør.

— Det som hjelper best er å få mer politi på veiene. Vi må gjøre det som svir mest – å ta frem førerkortet, sier Aase.

Han forstår godt brødrene Navdal som sier at politiet må være ute på veien om nettene og ligge skjult.

— Dette burde vært prioritert mer, men politiet har ikke alltid så mye ressurser, sier Aase.

Arvid Ask, leder for trafikkseksjonen i Hordaland politidistrikt, sier til BT at målet må være å ha så mange kontroller at råkjørerne føler at risikoen for å bli tatt er for stor til at de gasser på.

— Med lasermålere er vi mobile og kan flytte oss raskt fra ett sted til et annet. I tillegg har vi en sivil videobil som patruljerer veiene. Denne patruljerer for det meste de mest trafikkerte motorveiene rundt sentrum. I distriktene er det UP og lensmannskontorene som må ta ansvar, seier Ask.