Rapporten til undersøkelseskommisjonen ble lagt frem for to år siden. Den inneholdt knallhard kritikk av både kaptein Sverre J. Hagland og HSD.

— Her var det veldig mye som gikk galt samtidig, sa Eidesen til BT den gang.

Når det gjaldt Hagland, la kommisjonen vekt på følgende punkter:

  • Navigatørene visste ikke hvor de var da «Sleipner» gikk på grunn.

n Besetningens opptreden bar preg av mangel på overordnet ledelse.

  • Kapteinen og hans besetning fungerte samlet sett ikke tilfredsstillende.
  • Navigatørene fulgte ikke normaliserte rutiner for navigering og brokommunikasjon.

— Etter å ha lest dommen, kan jeg ikke se at den gir foranledning til å omvurdere det faktagrunnlag som er kommet til uttrykk i vår rapport, sier Eidesen til Bergens Tidende.

Han ønsker ikke å utdype det utsagnet. Lagmannen presiserer at det aldri var kommisjonens oppgave å ta stilling til strafferettslig skyld.

— Er du overrasket over mandagens dom?

— Personlig uttaler jeg meg aldri om saker som står for retten, sier Eidesen.