• Rotaviruset er et vanlig virus, og er livstruende kun i ytterst få tilfeller, og da hos svært små barn. Det gjelder å se faresignalene, sier seksjonsoverlege Vebjørn Vik.

Fungerende seksjonsoverlege ved seksjon for infeksjons— og lungesykdommer ved Haukeland Universitetssykehus, Vebjørn Vik, opplyser overfor Åsane Tidende at Rotaviruset ikke er noe sjeldent, livsfarlig virus, men tvert imot svært vanlig.

– Rotaviruset rammer både barn og voksne, og vi behandler det daglig på Haukeland. Dette viruset er den vanligste årsaken til at folk får omgangssyke, og det er som regel ingen stor fare knyttet til det. Om små barn får Rotaviruset, er det imidlertid lurt å være på vakt, da det i noen få tilfeller kan føre til farlig dehydrering hos barnet. Da er legebehandling nødvendig, forteller han.

Smittefare

Vik forteller videre at Rotaviruset er svært smittsomt, og at det i verdens fattige land er en viktig årsak til barnedødelighet.

– På verdensbasis blir millioner smittet av Rotaviruset hvert år. I de fattigste landene har en gjerne ikke så gode kunnskaper om sykdommen, og en har gjerne ikke så god tilgang på den væsken som barnet trenger. I Norge er det svært sjeldent at det blir så alvorlig som det tilfellet det dreier seg om i denne saken, forteller han.

I de tilfellene hvor det er blitt alvorlig i Norge, er det mangel på væske som har vært det utslagsgivende, ifølge Vik.

– Spesielt når det gjelder svært små barn, kan det bli livstruende om en ikke lykkes med å gi barnet væske. Behandlingen er drikke i små porsjoner hele tiden. I enkelte tilfeller må væsken gis intravenøst. På sykehuset legges barnet på isolat, på grunn av smittefaren, forteller han.

Vaksine

Overlege Vik bekrefter at det finnes en vaksine mot Rotaviruset. Han forklarer at risikoberegninger som er gjort, har holdt denne utenfor det ordinære vaksineprogrammet som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet for barn i Norge.

– Denne vaksinen, som er en drikkevaksine som skal tas i to omganger, heter Rotarix, og en kan finne informasjon om denne på fhi.no, forteller han.

Vik har ikke anledning til å uttale seg om Emelys tilfelle, men understreker at det ikke er større grunn til å frykte Rotaviruset nå enn tidligere.

– Hos spedbarn er det lurt å oppsøke lege om barnet raskt mister væske i ett til to døgn. Rotaviruset, og dehydrering gjenkjennes ofte ved at barnet har svært lite urin. Grønnlig diaré er vanlig hos små barn. Om barnet virker påfallende flatt, kan det være tegn på dehydrering. Da kontakter en lege, forteller han.