Samferdselssjefen i Hordaland, Magnus Vestrheim, mener en samordning mellom buss og båt kan sikre videre drift.

Den nedleggingstruede hurtigbåten går i dag i skytteltrafikk til Nøstet, der videre bussforbindelse er heller skral. Driften vil gå med 3 millioner kroner i underskudd i år.

— Bare TV 2 på Nøstet

ý Hvorfor ikke la båten gå inn Vågen til Strandkaiterminalen, der gåavstanden er mye kortere til buss og Bergen sentrum, sier ivrig tilhenger av Askøy-båten, Hanne Mæland Strand (26).

— På Nøstet er det jo ingenting som skjer lenger, bortsett fra i TV 2!

Bergens Tidende sendte spørsmålet videre til trafikksjef for HSD-fergene, Lars Juvik.

— Hvis vi skal fortsette å kjøre, så kunne det selvfølgelig vært en ide. Men det vil kreve bygging av ny fergelem, og kostnader på 500.000 kroner til en million. En undersøkelse fra siste halvdel av 90-tallet viste at mange ikke ønsket en slik løsning, men det har kanskje endret seg etter at bussene sluttet å gå til Nøstet, sier Juvik.

Han sier turen inn Vågen må gå med sakte fart innenfor Skolten, og at overfarten dermed vil bli lengre.

— Det vil gå noen minutter ekstra, men ikke verre enn at vi kunne klare det.

Møtes på torsdag

På torsdag skal HSD Buss, HSD Sjø, Askøy kommune og Bergen kommune drøfte løsninger for å sikre båtilbudet. Overfor Kystradioen sier samferdselssjefen i Hordaland, Magnus Vestrheim, at man bør se buss og båt i sammenheng, uten at han vil konkretisere hva han mener.

Administrerende direktør i HSD Buss Bjørn Ove sier at han er villig til å styre busstrafikken til Kleppestø for å få passasjerene med båt til Bergen, om det kommer politisk pålegg om det. HSD har bestemt seg for å legge ned hurtigbåten fra 1. juli på grunn av underskuddene.

Fylkespolitikere fra flere partier har imidlertid opplyst at de er positive til å bruke penger på å subsidiere driften.

STRIDENS KJERNE: I rett linje til … Vågen? Nei, ingenting er avklart når det gjelder skjebnen til M/S <<Beinveien>>. Heller ikke tilbud om gratisbusser fra Nøstet via Festplassen til Bystasjonen, har fått HSD til å snu. Askøy-båten trues av nedleggelse 1. juli.<p/> ARKIVFOTO: HELGE SUNDE