— Det er vanskelig å bevise en slik virksomhet, men vi føler oss sikre på at det forekommer. Norske pass er mye verdt på det illegale markedet, og enkelte selger passene med stor fortjeneste. Deretter henvender de seg til nærmeste politidistrikt og leverer tapsmelding, sier politiinspektør Frank Sandsund, leder ved Utlendingsavdelingen i Kripos.

Mistenkelig ofte

Eierens etniske opprinnelse registreres ikke når norske pass meldes tapt eller stjålet. Det er ikke statistisk grunnlag for å hevde at innvandrere mister passene oftere enn nordmenn.

— Jeg tror nordmenn og innvandrere er omtrent like lite flinke til å ta vare på passene sine. Vi registrerer imidlertid at enkelte asylsøkere har en tendens til å miste papirene sine mistenkelig ofte, sier Jan Gerhard Johnsen, politiavdelingssjef ved Hordaland politidistrikt.

Utlendingsavdelingen i Bergen har opplevd at én og samme person har bedt om å få fornyet passet sitt tre ganger i løpet av ett år.

— Jeg føler meg ganske sikker på at disse passene ikke var stjålet. De havnet ikke nødvendigvis hos menneskesmuglerne, men hos venner og kjente som ønsket å komme inn i Europa, sier Johnsen.

Tredobling

— Vi får med jevne mellomrom melding om at asylsøkere er stoppet med stjålne pass. Ofte har man da byttet ut bildet. Kripos har registrert en tredobling av slike saker fra 1996. I fjor hadde vi 125 saker med falske dokumenter, først og fremst pass, sier Frank Sandsund.

Ved Hordaland politidistrikt opplever man at såkalte utlendingspass, et dokument man får utstedt av UDI idet man innvilges oppholdstillatelse i Norge, bemerkelsesverdig ofte meldes tapt.

Utlendingspassene har enkelte begrensninger i forhold til ordinære pass, men gir innehaveren rett til å reise inn i Schengen.

Et slikt dokument kan derfor være gull verdt for mennesker som ønsker å søke asyl i Europa.

— Vi reagerer på tapsomfanget, men også på historiene som blir servert når innehaveren skal forklare hvordan passet forsvant, sier Johnsen.

Sender pass til slektninger

— Vi er kjent med at det forekommer noe misbruk, og krever en god forklaring når asylsøkere melder utlendingspassene tapt. Om forklaringen er dårlig, er vi restriktive med å utstede nye papirer. Mister man passet to ganger i løpet av et år, skal det svært mye til å få et tredje, sier informasjonsrådgiver Are Sauren i Utlendingsdirektoratet.

UDI har opplevd at asylsøkere som kommer til landet allerede er utstyrt med norsk pass.

ý De har da gjerne fått papirene tilsendt fra en bror eller fetter som allerede har fått oppholdstillatelse, sier Sauren.

fakta/falske pass

  • TV 2 avslørte søndag at man kan få kjøpt falske pass for 12.000 kroner på Karl Johan.
  • Hvert år meldes 14.000 norske pass tapt eller stjålet. Kripos tror mange av disse havner i hendene på menneskesmuglere.
  • I løpet av høsten vil alle politidistrikt ta i bruk en ny type pass. Disse skal ifølge Justisdepartementet være nærmest umulig å forfalske.