— Slike saker dukker opp titt og ofte. Det er ulovlig å leie ut til flere, og selvsagt tragisk at det skjer, sier han.

Han ber alle som skal leie bolig om å gjøre seg kjent med husleieloven. Der står det blant annet følgende.

n Det er bare lov til å ta en måneds forskuddsleie.

n Depositum skal betales inn på en depositumkonto. Huseieren skal betale gebyret for å opprette denne kontoen.

— Særlig det siste er det mange som forsøker å vri seg unna. Det er smålig av huseiere å ikke betale disse hundrelappene.

Høisæther sier det særlig er studenter, men også andre som blir lurt for penger i forbindelse med leie av bolig. Sensommeren er høysesong for denne typen svindel.

— De er unge mennesker og skal gjerne leie for første gang. De tror alt er greit, men det er det ikke alltid.

Foreningen blir også kontaktet av mange studenter som har problemer med oppsigelser, utkastelser og depositumsaker.

— I tillegg er det vanlig med studenter som ikke har sett leiligheten selv og blir skuffet når de kommer frem. Dersom leiligheten ikke er slik du er blitt lovet, kan du heve kontrakten. Men du bør ha vært på visning selv før du leier et bosted, sier Høysæther, og har to siste råd:

Aldri betal kontant og aldri overfør penger før du har fått nøklene.

Han anbefaler Therese og Christine om å ta kontakt med Leieboerforeningen.

— Denne er en sak vi kan ta ut forliksklage i. De vil nok få medhold. Men så er det selvsagt et spørsmål hvor pengene er.