• Jeg forstår godt at Thore Mjeldheim på Sartor senter er frustrert og vil sperre inne butikktyver.

Vi må lage en folkeaksjon for å få vekk flaskehalsene i systemet, slik at kriminelle ikke blir gående i årevis før de kommer bak lås og slå, sier leder av Norsk Fengsels— og Friomsorgsforbund Roar Øvrebø.

— Lovbrytere blir gående ute i samfunnet i altfor lang tid før de får sone sin straff. Ofrene får følelsen av at ingenting blir gjort for å straffe de kriminelle, men det er helt feil. Det er aldri blitt dømt så mange som nå, noe som fører til at fengslene er smekkfulle av varetekts- og domsinnsatte. Kriminelle spekulerer i at de går over ett år før de blir fengslet.

De begår nye kriminelle handlinger og vet veldig godt at ingen kan gjøre noe med dem på en stund, sier Roar Øvrebø til Bergens Tidende.

— Selv om jeg forstår frustrasjonen, kan jeg ikke akseptere at de på Sartor senter vil sperre butikktyver inne, uten å gå veien om rettsvesenet. Poenget er at myndighetene må ta de helt tydelige signalene om at noe er galt, og de næringsdrivende må rette sine krav gjennom sine organisasjoner til regjeringen. Da kan vi få til en folkeaksjon for at justissektoren får sin del ressursene, sier Øvrebø.

— Jeg vil ha et system der den kriminelle når han er tatt, kan pådømmes innen 14 dager og så starte soningen 14 dager deretter straks dommen er rettskraftig, mener Øvrebø.