For snart to år siden samlet Bergens Tidende åtte fremtredende representanter for noen av byens mest tradisjonsrike næringslivsfamilier på ett og samme bilde. Nå er den ene av dem i ferd med å bli ordførerkandidat. De andre syv jubler. Kanskje ikke så overraskende?

Har mye å lære

— Mange vil si at det ikke er unaturlig at næringslivet hilser en næringslivskandidat velkommen. Et rimelig fåtall av de som arbeider i fremtredende posisjoner i næringslivet som har vært villig til å påta seg politiske verv. Det er synd, for de politiske organer trenger en bred sammensetning. Det har vært rimelig mange av de andre, sier Jan Einar Greve.

— Jeg er veldig positiv til at en sånn mann kan påta seg et slikt oppdrag for byen. Han har utvilsomt mye å lære, men jeg tror han er i stand til å lære og forstå det miljø han vil bli en naturlig lederfigur i, sier Johan Frederik Movinckel.

Friele sa selv til Bergens Tidende at han til nå har vært vant til å lytte til folk i styret, og deretter lene seg tilbake og si. «Jeg synes vi skal gjøre det på denne måten.» Og så ble det slik. Jan Einar Greve, som ofte har virket i grenseland mellom næringsliv og politikk, sier det på denne måten:

— Næringslivet kjenner ikke alltid, og har ikke alltid hatt god nok respekt for de vanskeligere spilleregler politikere må følge, ikke minst de som har fremtredende verv. Der er et hensyn til likebehandling og objektivitet som ofte kan virke hemmende på effektiviteten.

Bergenspatrioten

— Jeg er imponert over at han har vilje og tålmodighet. Det er ikke tvil om at man må ha den tålmodigheten om man vil bli politiker i Bergen. Jeg har ikke den tålmodigheten. Jeg registrerer også at han ikke er redd for å tabbe seg ut, og det er jo en god egenskap, sier Christian G. Rieber.

— Hermann har bevist at han er en dyktig leder og at han er en person som er glad i sin by og menneskene som bor der. Han er utadvent og en god profil både lokalt og nasjonalt. Han er en åpen person, godt likt og et menneske med total integritet. Ikke påvirkelig for noe annet enn det han tror på selv, sier Einar Galtung Døsvig. - Full av drive og energi og full av ideer noe som vil være veldig nyttig for Bergen. Jeg synes også at det veldig positivt at han er så partipolitisk. Han er først og fremst bergenser, og det trenger vi som ordfører, sier Per Grieg sr.

— Jeg er ikke omgangsvenn med Friele, men har opplevd han som jovial, hyggelig og positiv. Og jeg tror han kan bidra til det han selv gir uttrykk for, skape litt begeistring i Bergen, og det trenger vi sannelig, sier Christian Rieber

— Det er helt klart at med hans nettverk og hans internasjonale legning så blir han superb til å representere, sier Egil Gade Greve.

Politikere bindes opp

De syv er udelt begeistret for Frieles næringslivsbakgrunn. Den tror de kan bli svært nyttig for Bergen.

— Det betyr at han har en forståelse av hva som driver oss, og har kjent våre problemer litt på kroppen selv. Det er jo blitt slik at veldig mange politikere rekrutteres fra miljøer der man ikke har vært ute i krigen selv. Bergen skal først og fremst leve av sitt næringsliv. Friele kan bli en pådriver for at det skje, sier Grieg.

— Med næringslivsbakgrunn er man vant til å se saken ut fra en praktisk vinkel. Veie ulike forhold og ta en beslutning på et saklig grunnlag. I mine øyne er politikere bundet opp med partipolitiske standpunkter. Det kan hindre dem i den objektive vurderingen man i hvert fall i næringslivet og mange andre virksomheter er nødt til å ha., sier Egil Gade Greve.

Så mye begeistring at det er på sin plass med en liten advarsel.

— Friela kan både beslutte og handle. Han er både en god kommunikator og lyttende Utfordringen ligger i å bygge broen over til et politisk system hvor man både skal handle, men også må ta hensyn til mange andre aspekter enn det man trenger som næringslivsleder.

Det er kanskje unødvendig å legge til at de syv vil stemme på Friele.

— Så absolutt, og det er ikke fordi det er Høyre, kommer det spontant fra Per Grieg.

Og fra Rolf Westfal-Larsen, som hadde dårlig tid.

— Det eneste jeg behøver å si til dette er følgende: Hadde jeg hatt to stemmer skulle Hermann fått dem begge, sier Rolf Westfal-Larsen.

BAKMENN: Hermann Friele kan snart smykke seg med tittelen som Høyres ordførerkandidat. Han får støtte fra Johan Frederik Movinckel (bak t.v.), Egil Gade Greve, Einar Galtung Døsvig, Jan Einar Greve, Per Grieg sr. Foran f.v. Rolf Westfal-Larsen, Christian G. Rieber og Hermann Friele.
ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE