Nylig publiserte British Medical Journal to nye studier som viser at p-piller med samme virkestoff som Yasmin, drospirenon, gir to-tre ganger høyere risiko for blodpropp, sammenlignet med p-piller som inneholder levonorgestrel.

— Vi mener at jenter ikke bør begynne på p-piller med virkestoffet drospirenon før de har prøvd kombinasjonspille som inneholder østrogen og levonorgestrel. Yasmin er ikke førstevalg til nye p-pillebrukere, uttalte overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket til NRK.no.

Ikke uforsvarlig

Ole-Erik Iversen, professor og overlege ved Institutt for Klinisk Medisin ved Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssykehus mener det ikke er grunn til bekymring ved bruk av p-piller som Yasmin. Er det forsvarlig å dele ut p-piller til unge tenåringsjenter uten å ta noen blodprøver?

— Verdien av blodprøver har nøye vært vurdert og konkludert å ikke være tilstrekkelig pålitelig. Som eksempel kan nevnes at ca. 8 prosent har «Leyden faktor», tilsvarende ca.15 000 p-pillebrukere i Norge. Bare «en promille av en promille» av disse blir syke ved p-pillebruk. En større andel får blodpropp ved graviditet. Familiens sykehistorie vektlegges derfor sterkere, sier han.

- Verdiløst med blodprøve

Burde leger ta en blodprøve etter noen ukers p-pillebruk for å måle faren for blodpropp?

— Nei, det kan bare være aktuelt hvis der er mistanke om disposisjon i familien. På 1970-tallet var det en stund «obligatorisk» med blodprøve (Antitrombin III) før p-pillebruk, inntill man konstaterte at det var verdiløst og sluttet, sier Iversen.

Trenger kunnskap

Hvordan kan unge, friske, slanke og ikke-røykende jenter på p-piller beskytte seg mot blodpropp?

— Helt trygg kan man aldri være - heller ikke uten p-pille, men kunnskap om symptomer er viktig. Hovedproblemet er ofte forsinket diagnose og derfor mer alvorlig sykdom.

IKKE BEKYMRET: Ole-Erik Iversen, professor og overlege ved Institutt for Klinisk Medisin ved Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssykehus mener det ikke er grunn til alvorlig bekymring ved bruk av p-pillen Yasmin.