Bergen kommune inngikk 20. juni en avtale med Brann Stadion AS om barnehage på Brann Stadion. Avtalen gjelder fra 1. juli 2011 og to år fremover med mulighet for forlengelse.

I kontrakten står det at det at Bergen Kommune årlig skal betale 843.600 kroner i leie, noe som utgjør kvadratmeterpris på 1200,— kroner.

Mathias Furevik i partiet Rødt mener prisen er uakseptabelt høy.

— En leie på 1200 kroner per kvadratmeter før man har gjort noe som helst med innredning og innvendige løsninger, er meget dyrt. Avtalen fremstår som en ren gavepakke til Brann, sier han.

- Panikkløsning

Rødt-politikeren mener byrådet har laget det han kaller for en «panikkløsning» fordi Bergen har nå et akutt problem med for få barnehageplasser.

— Vel 260 barn ekstra skaper krise og gjør det nødvendig med panikkløsninger, sier han.

Senterpartiets Ove Sverre Bjørdal støtter Furevik. Han mener prisen er dyr en kommune han mener har sviktet med å tilrettelegge for barnehagetomter.

— Barnehagetomter og areal må tas ut i tidlig fase når arealbruken i området planlegges. Det forutsettes det fra vår side at dette kompenseres opp fra kommunen i overføringene slik at driften og foreldrebetalingen ikke blir dyrere på grunn av dette.

— Bergen trenger barnehagen, men leieprisen er nok høy i området, er hans konklusjon.

- Riktigere bilde

Administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund Arild M. Olsen mener avtalen på ingen måte er lukrativ for Sportsklubben Brann.

— Det er ingenting ved denne prisen jeg reagerer på. Det er bare å se på nye kontorlokaler - det koster å bygge ny barnehage.

— Barnehagen på Brann Stadion gir et mer riktig bilde av hva det koster å bygge barnehage, mener han.

- En normal pris

Barnehagebyråd Filip Rygg (KrF) mener utspillet fra Furevik er useriøst.

— Jeg vil ikke si at dette er dyrt, dette er en normal pris og sammenlignet med en del andre betraktelig lavere. De nyeste barnehagene vil alltid ligge noe høyere i pris.

— Kostnadsbildet er dyrt, men sammenliknet med andre barnehage i Bergen, er det en grei pris. Alle nye barnehager vil koste mye.

Rygg synes det hverken er en spesielt dyr eller spesielt billig barnehage.

— Å tro at det ikke koster noe å etablere nye barnehager sentralt, er naivt. Alternativet ville være å ha barnehager i mer ytre deler av kommunen, sier han.

AVVISER: Barnehagebyråd Filip Rygg (KrF) er uenig i kritikken.
LEIF GULLSTEIN