— Når en ruster opp en gate med brostein, varer dekket nesten i flere hundre år. For kommunen svarer det seg i lengden å legge brostein. Brosteinsgater er nesten vedlikeholdsfrie, sier Johnsen (Sp). Han synes slett ikke det er frustrerende å åpne nyoppussede dyre brosteinsgater, mens forfallet preger en rekke andre av kommunens veier.

— Tvert imot et det fint. Å legge brostein er det samme som å vedlikeholde skikkelig. Men jeg vet samtidig at brostein ikke er like populært hos alle bilister, så det er en balansegang, sier Johnsen.

Kommunens evne til det jevne vedlikehold av både veier og bygninger, bekymrer kommunalråden.

— Det er klart at det i lengden er dyrt ikke å holde ting ved like. Tenk deg selv hvor forfallent et hus ville bli dersom en ikke har råd til å holde det ved like, sier byråd Johnsen. I mange år har han kjempet en stille kamp for penger til vedlikeholdsbudsjettet. Han taper hvert år. Nye skolebygg, ventilasjonsanlegg, opprustning av plasser og streder og ikke minst sykehjemsplasser kommer alltid først i køen. Når Johnsens ønsker omsider behandles, er pengesekken tom.

— I mange år har vi trukket med oss etterslep på vedlikeholdssiden. Det gjelder like mye på bygningssiden, som på veisiden, sukker Johnsen.

I april lot han bystyret få innsyn i den begredelige situasjonen på bergensveiene. At skoler og sykehjem også forfaller har bystyret visst om i flere år. Johnsen foreslo for bystyret å legge opp til et beskjeden ambisjonsnivå på vegne av byens veier. Målet måtte være å holde standarden lik dagens, men legge opp til en forsiktig opprusting.

Bystyreflertallet ville det annerledes. Frp, H, V, RV og SV vedtok en mer ambisiøs opptrappingsplan. Det skapte forventninger om bedre tider. Men flertallet glemt å sette av pengene som er nødvendig for å nå målene.