• Foreldre betaler for et barnehagetilbud som blir dårligere. Det kan de ikke finne seg i. De må gjøre opprør mot nedskjæringene, mener pedagogisk leder Ingunn Talhaug Rasmussen i Blokkhaugen Barnehage.

Hun støtter fullt ut rektor ved Lynghaug skole, Frode Nilsen, som i fredagens BT tok til orde for at foreldre må gå på barrikadene mot budsjettkuttene i Bergen. Førskolelæreren mener situasjonen også i barnehagesektoren i Bergen nå grenser til det uforsvarlige.

Rett før sommeren fikk Talhaug Rasmussen og resten i ledergruppen i den kommunale barnehagen beskjed fra bydelsadministrasjonen i Åsane om å kutte 118.000 kroner i årets fem siste måneder. Beløpet virker kanskje ikke stort, men ifølge Talhaug Rasmussen kan effektene bli dramatiske.

Kan bli stengt

— Vi må skjære ned på bemanningen, det er ingen penger til å ta inn vikarer og i sin ytterste konsekvens kan vi bli tvunget til å stenge avdelinger ved sykefravær blant personalet. Vi havner i en ond sirkel der fraværet blant de ansatte øker på grunn av større arbeidspress.

Foreldre oppdager kanskje ikke hvordan tilstanden er før de en dag får beskjed om at barnehageavdelingen er stengt, sier hun.

Blokkhaugen barnehage har fire avdelinger med til sammen 67 barn. Grunnbemanningen er en pedagogisk leder og to assistenter i hver avdeling. En av avdelingene er for barn under to år. - Vi må i det minste forsøke å skåne de minste og mest sårbare for effekten av tiltakene. Vi er kommet i en fortvilende, for ikke å si desperat situasjon, sier den pedagogiske lederen.

Tegneark fra foreldre

Det hersket rene idyllen da BT besøkte barnehagen fredag ettermiddag. Blåbærspisende og fotballspillende smårollinger lekte mellom sandkasser og rutsjebaner, mens andre testet ut papirfly og drager. Men bak den trivelige fasaden fortviler personalet over det siste kuttpålegget.

— Kan dere ikke spare på andre måter enn å gå løs på bemanningen?

— Nei, driften er allerede skåret til beinet. Det er ikke rom for noen nye investeringer. Nye tegneark og leker får vi fra foreldre, sier den pedagogiske lederen oppgitt.

Hun mener kuttene barnehagens ledelse nå er satt til å iverksette går direkte utover kvaliteten på det pedagogiske opplegget.

— Sett fra et brukerperspektiv må foreldrene nå betale for et tilbud som ikke lenger er fullverdig. Rammeplanen for barnehager gir føringer og pålegg for innholdet. Med sykefravær og redusert bemanning sier det seg selv at den pedagogiske virkeligheten ikke oppfyller de kvalitetskrav som stilles. Dette rammer barna, det rammer foreldrene og det rammer personalet, slår hun fast.

Lavere foreldrebetaling?

Den pedagogiske lederen frykter at høstens kutt ikke blir de siste. - Når politikerne ser at vi overlever disse nedskjæringene, er sjansen stor for at vi må klare oss med mindre bevilgninger også de neste årene. For å hindre dette må foreldre og ansatte reise seg til kamp, mener Ingunn Talhaug Rasmussen.

Hun synes det er et paradoks at stortingsflertallet lover lavere foreldrebetaling, samtidig som kommunale barnehager i Bergen må foreta drastiske kutt.

— Hvis foreldrene fikk velge, tror jeg de aller fleste vil foretrekke et tilbud som er til barnas beste, sier Talhaug Rasmussen.

IKKE BARE KOSELIG: Pedagogisk leder Ingunn Talhaug Rasmussen frykter at nedskjæringene vil gi et mye dårligere tilbud til barna i Blokkhaugen barnehage, deriblant Thea Skintveit (3 år) og snart to år gamle Kristin Øen Vareberg (på fanget).
FOTO: JAN M. LILLEBØ