Lokalt

Diverse

Frode Haarstad (38)

- Da jeg var seks år, så jeg «Smokey and the bandit». Filmen avgjorde alt. Fra da av ville jeg snakke amerikansk. I fjerde klasse fikk vi undervisning i engelsk, men da snakket jeg allerede godt amerikansk. Læreren kjeftet på meg, men jeg nektet å bøye av. Hattene og skjortene kjøper jeg helst brukt. Denne skjorten er 40 år og mitt bidrag til miljøet.
Lokalt

Vil ha bilfrie soner rundt alle skolene

- Foreldre forteller om kaotiske tilstander hver morgen når de leverer barna sine, sier forelder Anne Mo.