Bt.no får inn mange meldinger om cruiseskip som spyr ut røyk. Folk lurer på om dette er farlig. Mye verre enn biltrafikken, mener noen.

Vi har snakket med ekspertisen.

Verre enn biltrafikken?

- Er luftforurensningen av båttrafikken i Bergen havn verre enn biltrafikken?

- Nei, det er mye større luftforurensning av biltrafikken. Vi har foretatt målinger av luftforurensningen ved sjøfronten i to og halvt år, mellom annet for å måle forurensning av cruisetrafikken. De viser at det i havneområdene i all hovedsak er mindre nitrogendioksid ved sjøfronten enn ved veinettet. Dette gjelder også om sommeren og i ferietiden, selv med noe mindre biltrafikk og større trafikk på havnen, sier avdelingsleder Sonja Skotheim i Helsevernetaten i Bergen kommune til bt.no.

Målingen viser at det er et unntak. Det er ved Strandkaiterminalen, der det er målt verdier av nitrogendioksid på samme nivå som ved Rådhuset. Resultatene av målingen kan du lese i denne rapporten: Luftkvalitet i Bergen 2009 - samt januar 2010.

Her finner du en luftkvalitetmåling fra mars 2011.

Bare ni prosent fra skipstrafikken

I rapporten heter det: Målingene er tatt i cirka to meters høyde, for å gi et bilde av den luften som befolkningen puster inn, og hvilken helsebetydning luftkvaliteten har.

Skipstrafikken står for om lag 9 % av nitrogendioksidutslippene i Bergen, men i motsetning til biltrafikken slippes eksosen ut i større høyde. Med god luftsirkulasjon om sommerne blir ikke befolkningen eksponert for slike høye nitrogendioksidverdier som fra bilparken om vinteren, med kaldt stille vær med inversjon. 

Målere på Nesttun og ved Lagunen

Helsevernetaten har to faste målestasjoner; en på Danmarks plass og en ved Rådhuset. Her kan du selv sjekke luftkvaliteten der og andre steder i Norge.

- Vi måler ikke ved sjøfronten i år, men har passive målere på Nesttun, i området rundt Lagunen og flere i området rundt Danmarks plass, sier Skotheim.

Er cruisetrafikken et forurensingsproblem? Si din mening!