• MONGSTAD: Anlegget slipper ut store mengder klimagasser. Oljeindustrien sto i fjor for mindre utslipp enn året før. ARKIVFOTO: TOR HØVIK

Klimagassutslippene i Norge sank

Lavere utslipp fra fyring og fra olje- og gassutvinning er hovedårsaken til nedgangen, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

De innenlandske klimagassutslippene var 52,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det er 2,3 prosent mindre enn året før.

Laveste siden 1995

Det ble sluppet ut 52,7 millioner tonn klimagasser fra norsk territorium i 2011. Det er en nedgang på 1,2 millioner tonn enn i 2010. Med unntak av finanskriseåret 2009, da utslippene gikk ned som følge av lav økonomisk aktivitet, har ikke utslippene vært så lave siden 1995. Utslippene i 2011 var likevel 5,8 prosent høyere enn i 1990. Kyoto-protokollen gir Norge lov til å slippe ut én prosent CO2 enn i 1990 ved utløpet av forpliktelsesperioden, som er 2012.

Olje- og gassutvinningen på norsk sokkel stod for i overkant av 13 millioner tonn av de totale utslippene i fjor, og er dermed den sektoren som slipper ut mest CO2 her i landet, etterfulgt av landbasert industri og veitrafikk.

Mindre  produksjon

Ifølge Oljedirektoratet gikk produksjonen av olje og gass ned nesten fem prosent fra 2010 til 2011, noe som forklarer de reduserte utslippene fra olje- og gassvirksomheten.

Nedgang i salg av drivstoff bidro til at de beregnete utslippene fra veitrafikken i 2011 ble lavere enn året før. Klimagassutslippene gikk ned 0,4 prosent, til 10,1 millioner tonn CO-ekvivalenter. Det var en økning i utslipp fra dieselkjøretøy, men økningen ble mer enn oppveid av lavere utslipp fra bensindrevne kjøretøy. Utslippene fra veitrafikk har økt nesten 30 prosent siden 1990, dette på grunn av flere kjøretøy og økte kjørelengder. Mer energieffektive kjøretøy, overgang fra bensin til diesel - som gir lavere utslipp per kilometer - og innblanding av biodrivstoff, har imidlertid bidratt til å dempe veksten, skriver SSB på sine nettsider.

Les også

«Stoltenberg er en kvotefundamentalist»

Statsminister Jens Stoltenberg må ta inn over seg at systemet med klimakvoter ikke er til å stole på, mener partilederne Knut Arild Hareide (KrF) og Trine Skei Grande (V).

«Stoltenberg er en kvotefundamentalist»Karbondioksid sto i 2011 for 84 prosent av de samlede klimagassutslippene, mot 70 prosent i 1990.

De foreløpige utslippstallene er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Les også:

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.

Velkommen til debatt i Bergens Tidende. Vi setter pris på sterke meninger. I våre kommentarfelt er det høyt under taket, men vi tolererer ikke trakassering, trusler eller hatefulle meninger. Vis respekt for andre debattanters meninger, etnisitet, religion og legning. Husk at mange leser dine ytringer her på bt.no. Tenk derfor nøye gjennom hvordan du ønsker å fremstå. Du må skrive under fullt navn.

Vennlig hilsen Gard Steiro, sjefredaktør.

Siste fra Klima