Espen Gamlund: er forfatter av denne artikkelen. Han er førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Bergen og arbeider med etikk og politisk filosofi, særlig i tilknytning til klima og global helse.