I et grønnmalt, vindusløst hus på Austevoll avsløres hemmelighetene til verdens mest fantastiske og mystiske fisk: Ålen. En og annen villsau våger seg langs veggene av aluminiumsplater, men ellers er det rimelig øde rundt huset. Det er ikke tilfeldig. Huset er nemlig bygget der det er minst forstyrrende stråling fra installasjoner av ulikt slag. På nullutslippsgården Hufthamar er det minimalt med kabler og annet som kan påvirke de ømfintlige magnetfeltstudiene som skjer i det grønnmalte huset.

Innebygget kompass

Magnetfeltene rundt jorden kommer fra aktivitet i jordens indre og er mest intens rundt polene. Jordmagnetismen er ikke så sterk; strålingen fra en kjøleskapsmagnet er faktisk 1000 ganger sterkere. Magnetfeltene hjelper dyrene til å orientere seg, og intensiteten forteller dem hvor de er til enhver tid. Etter hvert som de nærmer seg målet, settes fysiske prosesser i gang.

Vi mennesker har trolig ikke denne sansen, men bruker kompass når vi navigerer etter magnetfeltene. På Havforskningsinstituttet har vi undersøkt om ålen har et innebygget kompass som forteller hvilken retning den skal ta ut i havet.

Gyter nær Bermuda

Ålens komplekse og hemmelighetsfulle livsløp har fascinert menneskene helt tilbake til antikken. Forfatteren James Prosek har utnevnt ålen til verdens mest fantastiske og mystiske fisk. Den europeiske ålen er intet unntak; den må krysse Atlanteren for å gyte i Sargassohavet - et stort, dypt havområde sør for Bermuda minst 6000 kilometer fra norskekysten.

Ålen svømmer dypt og for det meste på natten, og turen varer trolig mellom fem og seks måneder. Før turen starter, slutter den å spise. Dermed trenger den ikke å kaste bort energi på å jakte etter mat. Trass i iherdig leting er det eksakte gyteområdet aldri funnet, og lenge var det også en gåte hvordan ålen fant tilbake til Sargassohavet. Dersom ålen har en magnetisk sans, kan et kart med utgangspunkt i jordmagnetiske felt gi oss svar på hvordan den finner frem til Sargassohavet.

Testhus i Austevoll

For å teste teorien om at ålen navigerer etter magnetfelt, bygget vi et forsøkshus i Austevoll som måtte være skjermet for alle ytre forstyrrelser. Det ble nesten som historien om de tre små grisene. To ganger blåste huset ned før vi endelig fikk opp et solid og skjermet bygg på Hufthamar. Så var det mye prøving og feiling med utstyr og teknologi. Ingen hadde tidligere gjort lignende forsøk med et så stort coil-system (spolesystem).

Så fanget vi vandringsklar ål til forsøket. Det i seg selv er en prøvelse. Ålen er svært lyssky og starter vandringen den mest ufyselige høstnatten; når det er mørkt, stormfullt og regntungt.

Nytt nord hver natt

Som yngel lærer ålen seg veien fra Sargassohavet til en elv eller kystnære strøk der de vokser opp. Det er en forutsetning for at den skal finne veien ut i havet og tilbake igjen til gytefeltet når den begynner å bli klar for å formere seg. Vi plasserte ålen i en tank i det strålingsskjermede huset - skjermet for lys, lyd og andre distraherende faktorer. Teorien var at ålen ville søke ut i den retningen den normalt ville tatt for å komme ut i havet og starte vandringen mot Sargassohavet.

I huset er det mulig å manipulere himmelretningene. Med det avanserte testanlegget kan vi skape et nytt nord i alle retningene for å teste ålens retningssans. En og en ål ble eksponert for magnetiske felt med varierende intensitet. Så ble fiskens oppførsel filmet med infrarøde kamera. Opptakene viste at samtlige av de reiseklare ålene endret retning når det magnetiske nord ble flyttet.

Styrken bestemmer retning

Først da vi tok utgangspunkt i området der ålen først ble fanget, ble oppførselen forståelig. Nord og øst hadde ført ålen ut i havet dersom den hadde startet gytevandringen der ifra. Arbeidet ble publisert i 2013, og artikkelen gikk god publisitet innen biologifeltet.

Forsøkene våre viste også at ålen navigerer etter styrken i magnetfeltet, som varierer alt etter hvor en er på jorden. Slik vet ålen hele tiden hvor den er. Det blir som en slags innebygget GPS.

Unikt anlegg

Testanlegget på Austevoll er det eneste store magnetfelttestanlegget for fisk i verden, og mange utenlandske forskere ønsker å kjøre forsøk i anlegget. For tiden har vi blant annet et larveforsøk i samarbeid med en amerikansk kollega. Selv er vi i gang med spennende studier for å se hva som trigger ålens kjønnsmodning slik at den stemmer akkurat med ankomsten til gyteområdet i Sargassohavet. Det kan tenkes at magnetfeltene spiller en rolle også her; en eller annen gang under ålens lange vandring er trolig strålingen akkurat så intens at også kjønnsmodningen skyter fart. For å finne ut av dette, gjenskaper vi i disse dager Sargassohavet i miniatyr i det grønnmalte huset på Austevoll.