Privatbilen har vært utgangspunktet for all byplanlegging i Bergen de siste femti årene. Resultatet er en by for biler, ikke folk skriver Bente Beckstrøm Fuglseth

Ved Norsk Senter for Byøkologi

[Body Text]

Skal miljøproblemene bli tatt på alvor trenger vi et nytt fokus for byplanleggingen. Byøkologi er nettopp en slik strategi.