På oppdrag fra Statens tobakksskaderåd har Folkehelsa vurdert helsefarene ved tilsetningsstoffene i tobakk.I en sigarett er det flere hundre tilsetningsstoffer. Røyken inneholder over to tusen kjemiske forbindelser."Ved å bruke tilsettingsstoffer til tobakken har tobakksindustrien gjort det lettere å begynne å røyke ved å dekke over ubehagelig smak og irritasjonseffekter. Bruk av tilsettingsstoffer har således med stor sannsynlighet bidratt til økt røyking i befolkningen" heter det i deres konklusjon. Det er imidlertid lite som tyder på at tilsetningsstoffene gjør tobakken enda mer skadelig.Tobakksprodusentene har ikke vært villige til å opplyse hvilke "krydder" de bruker i tobakken. En studie blant 681 ungdommer, utført av Universitetet i Massachusetts i 1998, viser at en til to sigaretter i uka kan gjøre ungdom avhengig etter bare et par uker.