Det opplyser konstituert avdelingsdirektør Eirik Sire i Kystdirektoratet til NTB.

Sire sier han regner med at forparten skal hugges opp, og mener det er den beste løsningen at forskipet slepes til Veggefjord.

— I Veggefjord vil man ha full kontroll med den havarerte delen, påpeker han

Sire tror ikke det vil oppstå store problemer med slepet og det var tirsdag ettermiddag bra vær i området der båten havarerte..

"John R" havarerte innenfor grunnlinja, men forskipet ble funnet drivende utenfor grunnlinja, og dermed utenfor norsk sjøterritorium. Norske myndigheter kunne dermed nekte slep av forskipet til norsk havn.

"John R" grunnstøtte 3,5 nautiske mil vest for Grøtøy i Troms mandag 25. desember. Skipet ble senere losset for olje.

Tirsdag morgen oppdaget fiskere at "John R" hadde brukket i to, og at forskipet var borte. Forskipet, med de fire fremste lasteseksjonene, befant seg cirka 20 kilometer fra havaristedet da det ble tatt under slep. Forskipet var da utenfor grunnlinja, det vil si utenfor alle holmer og skjær på norskekysten.

Beredskapsrådgiver John Robin Nilsen i Sjøfartsdirektoratet opplyser til NTB at man arbeider med ulike strategier for hva som videre skal skje med akterskipet.

— Akterskipet har tatt inn vann, og det er ikke bare å dra det av grunnen. Da vil det synke, sier Nilsen.

NTB