MARIT HOLM GARD STEIRO

— En av mine pasienter sliter med store psykiske forstyrrelser, etter bare é ecstasy-tablett, på é fest. Det livsfarlige stoffet får de kjøpt overalt, for 150 kroner tabletten, forteller Magne Raundalen til Bergens Tidende. Han understreker at han ikke er ekspert på ecstasy, men at han har satt seg inn i temaet for å hjelpe de fire ecstasy-skadde ungdommene som går i behandling hos ham.

— 23. juli i år, på en kongress i regi av det amerikanske Helsedirektoratet, ble det for første gang påvist at bruk av ecstasy kan føre til varige hjerneskader. Det burde vært advarsler mot dette stoffet på hver eneste lyktestolpe! Det er en rottegift som er spredt ut i ungdomsmiljøene, sier Magne Raundalen.

Alvorlige depresjoner

Han kjenner til ungdommer i bergensområdet som har fått vedvarende plager, og som har vært ute av skole og arbeid i opptil to år, etter å ha eksperimentert med det populære party-dopet. Typiske reaksjoner er alvorlige depresjoner, angst, forstyrrelser og til dels langvarig realitetsbrist.

— Vi vet at ecstasy kan ødelegge serotonin-fordelingen til hjernen. De «vitaminene» som hjernen trenger kommer ikke frem. Resultatet blir en uopplagt og dårlig fungerende hjerne. Det verste er at det ikke er sikkert at tilstanden går over, sier Raundalen.

— For meg virker det som om de som har «sprengstoff i bagasjen» i form av en vond og vanskelig barndom, er spesielt utsatt for å få langvarige skader av ecstasy-bruk. Men de amerikanske forskningsresultatene gir ingen slike indikasjoner. De sier at man ikke kan forutse hvem lynet slår ned hos, sier Raundalen.

Forbruket har eksplodert

Bruk av ecstasy har eksplodert de siste årene. I hele Europa ble det i fjor beslaglagt 20 millioner ecstasy-tabletter, mot 3 millioner i 1996. Norsk politi beslagla 43290 ecstasy-piller i løpet av årets første seks måneder, viser tall fra Kripos. Det er nesten like mye som i hele fjor. Bare i Bergen ble det i fjor beslaglagt 7488 ecstasy-tabletter, mot 72 året før. Mesteparten av dette ble tatt i et stort beslag. I en ny spørreundersøkelse som Statens Institutt for Rusforskning har foretatt, svarer 3 prosent av ungdommene utenfor Oslo at de prøvd ecstasy. Det er det samme som i 2000. I Oslo er tallet 4,6 prosent ý mot 5,7 prosent i 2000.