Fire personer er smittet av legionellabakterien i Østfold. En mann fra Fredrikstad er død, mens en annen ligger på intensivavdelingen ved sykehuset Østfold, melder Folkehelseinstituttet.

Både den døde mannen og to andre av de smittede har adresser ulike steder i Fredrikstad. Den fjerde er bosatt i Sarpsborg. Alle de fire pasientene ble syke i tidsrommet 12. juni til 2. juli og alle er over 50 år, noe som er vanlig ved legionærsykdom.

Det er foreløpig ikke holdepunkter for å tro at smitten kommer fra noen felles kilde. Det skal trolig dreie seg om enkelttilfeller som ikke har sammenheng med hverandre.

– Det er vanskelig å si noe sikkert om smittekilden. Mest sannsynlig kan vi ikke påvise den med sikkerhet. Vi kommer ikke til å påvise en felles smittekilde for de fire tilfellene. Om vi kan forklare en eller to av smittekildene ut fra dyrking av legionellabakterier fra smittede, er for tidlig å si. Det er ikke påvist legionella i hjemmene til de smittede, opplyser kommuneoverlege Svein Rønsen i Fredrikstad kommune til NTB.

Følger nøye

Pasienten som er død, hadde fra før en alvorlig, livstruende grunnsykdom, opplyser Folkehelseinstituttet. Ingen av de syke har vært i utlandet i tiden før de ble syke.

Både Folkehelseinstituttet og kommunalhelsetjenestene følger situasjonen nøye og gjennomfører videre undersøkelser av varmtvannsanleggene i de sykes boliger og andre innretninger i kommunene som kan spre legionellabakterien.

Kommuneoverlegen benytter samtidig anledningen til å minne folk om hva de kan gjøre selv for å redusere smitterisikoen for legionella i sine egne hjem. Det man kan gjøre selv, er å sørge for at vannet i varmtvannsberederen holder 70 grader og desinfisere dusjen fire ganger i året.

Dette kan gjøre ved å la vann med minst 70 grader renne gjennom dusjen i fem minutter. En annen metode er å koble fra dusjhode og slange og legge begge i en bøtte tilsatt to hetter husholdningsklor i en time.

– Gode rutiner

Østfold var rammet av et stort legionellautbrudd i 2005, og kommunene har god oversikt over mulige smittekilder, for eksempel kjøletårn som kan spre legionellabakteriene. Kontroll og prøvetaking av disse innretningene utføres jevnlig.

– Jeg skulle tro at det er trygt hos oss. Etter utbruddet i 2005 har kommunene svært gode driftsrutiner med hensyn til kontroller av felles smittekilder, påpeker Rønsen.

Totalt er det meldt inn 18 tilfeller av legionærsykdom i Norge i år. Av disse hadde ni personer oppholdt seg i utlandet før de ble syke, mens man antar at de øvrige ni er smittet her i landet.