Studien er nettopp avsluttet, og den omfattet 710 menn og kvinner over 18 år, der alle røykte minst ti sigaretter daglig.

Tallene viser at etter ett år var 30 prosent av dem som brukte den reseptbelagte antirøykepillen fremdeles røykfrie, mens 14 prosent av dem som brukte placebo (narremedisin) var røykfrie.

Overlege Serena Tonstad ved Ullevål sykehus opplyser at etter sju uker var 46 prosent av dem som brukte antirøykepillen fortsatt røykfrie, mens 23 prosent i placebogruppen var røykfrie.

Den samme undersøkelsen viser at de som brukte antirøykepillen la på seg 1,5 kilo i løpet av sju uker, mens gjennomsnittlig vektøkning i placebogruppen var 2,7 kilo.

Tonstad mener at dette resultatet er svært oppmuntrende, ettersom andre undersøkelser viser at bortimot halvparten av kvinnene som røyker oppgir vektkontroll som en viktig årsak til at de røyker.

Mange med bivirkninger Røykeavvenningspillen Zyban har vært på det norske markedet siden 1. september i fjor. Hittil er det kommet inn 76 meldinger om bivirkninger i Norge, hvorav 19 er klassifisert som alvorlige.

Overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk (SLV) har tidligere sagt til dagbladet.no at det er overraskende høye tall. SLV har satt Zyban under spesiell overvåking.

Ifølge Madsen skal røykere med spesielle sykdommer, blant annet personer som har hatt kramper, ikke bruke denne medisinen. Han sier at utslett og allergiske reaksjoner er vanlige, og hvis pasienten får disse reaksjonene, skal de slutte med pillen umiddelbart.

Mange vil slutte Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 32 prosent av den voksne norske befolkningen røykte daglig i 2000, mens 11 prosent røyker av og til. Ifølge en undersøkelse Norsk Gallup foretok i fjor høst, ønsker 56 prosent av de norske røykerne å slutte. Hver fjerde røyker tror at de skal klare å slutte uten hjelp.

NTB