Over 75 prosent av de spurte rektorene i en undersøkelse Opinion har gjort for Utdanningsforbundet, tror rektorer har problemer i forhold til ytringsfriheten.

— Hvis overordnet ledd setter seg på underordnet ledd, så er det bare en ting å si om det, og det er at det er udemokratisk, sier Hjetland.

— Dette er ganske alvorlig. Jeg synes det er problematisk i forhold til grunnloven at såpass mange av skolelederne i dette landet, de som er ledere for institusjoner som skal fremme demokrati og dannelse, føler press fra overordnet ledd til ikke å ytre seg, sier Hjetland.

Hun mener Kommunenes Sentralforbund (KS) bør ta en runde med rådmennene for å rydde opp.

1500 føler seg kneblet

Undersøkelsen viser at rektorer i grunnskolen sliter mest med frykten for å gå ut med offentlig kritikk av forhold ved skolen. 300 rektorer er intervjuet i undersøkelsen, som har et landsrepresentativt utvalg med en feilmargin på ti prosent. Tallene betyr at 1500 rektorer føler de ikke kan si det de mener.

Rektor Randi Gelink ved Fridalen skole har selv følt problemet på kroppen. I forbindelse med byrådets forslaget om å legge ned Fridalen skole, uttalte hun til Bergens Tidende at hun var pålagt å si at «dette er fryktelig trist». Dagen i forveien hadde hun sagt det hun mente til NRK.

— Jeg ble intervjuet av NRK Hordaland, som kom hjem for å intervjue meg den dagen budsjettet ble lagt frem med forslag om å legge ned skolen. Jeg sa noe slikt som at jeg håper foreldrene vil reise seg og kjempe for skolen. Det falt enkelte tungt for brystet, forteller rektor Gelink.

Fridalen-rektor følte refs

Gelink forteller at hun følte hun fikk refs fra sine overordnete.

— Etterpå ble det tatt tilbake, men da hadde jeg allerede fått refs. Den ble ikke rettet mot meg personlig, men kom via mine overordnete, sier hun.

Da Bergens Tidende skrev om saken, rykket byrådet ut og avviste at det var gitt munnkurv.

— Da følte jeg at jeg fikk beskjed om at jeg kunne uttale meg fritt, men samtidig lå det under at jeg måtte tenke over hva jeg sa. Det ble som en munnsil, og jeg synes godt silen kunne hatt større hull, sier rektoren ved den nedleggingstruete skolen.

— Dette er ikke i tråd med demokratiske regler, det må jeg si meg enig i, sier Gelink.

Hun bruker bildet med et mangehodet uhyre for å forklare en rektors ståsted.

— Jeg synes det er en veldig vanskelig mellomstilling. Du skal ta hensyn til dine overordnete, samtidig føler foreldrene at du ikke engasjerer deg hvis du er tilbakeholden, forklarer Randi Gelink.