Undersøkelsen er foretatt av avisen Nationen og viser at 44,3 prosent av de spurte tror 2009 kommer til å bli et år da klimaendringene vil påvirke deres hverdag litt.

7,8 prosent tror at klimaendringene vil påvirke deres hverdag mye i 2009, mens 47,9 prosent ikke tror de vil bli på-virket av klimaendringer i det hele tatt.

Nationens undersøkelse viser også at det er de som bor på bygda som i størst grad regner med å bli mye påvirket av klimaendringer, mens det er i de største byene at frykten er minst.

Det er også forskjell mellom menn og kvinner. 58 prosent av kvinnene tror at klimaendringene vil påvirke deres hverdag i stor eller liten grad, mens bare 45 prosent av mennene mener det samme.