Det viser et forskningsarbeid som professor Christina Salmivalli ved Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger står bak. Hun mener aggressive jenter bruker utstøtende, indirekte strategier for å mobbe.

– Disse jentene blir ofte sett på som sosialt intelligente og populære i elevgruppen, spesielt blant lærerne. Likevel er det få som egentlig liker dem, sier Salmivalli til VG.

Ifølge forskeren bruker jentene mobbeteknikker som utstøting, ryktemakeri, baksnakking og manipulering for å oppnå makt og innflytelse over andre. Mobbeofrene