Nye tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI), viser at drøyt 43.000 barn nå mottar spesialundervisning, skriver Dagbladet.

I år blir 7 prosent av elevene tatt ut av klassen, mens det for bare to år siden var 5,9 prosent. 70 prosent av barna som får spesialundervisning er gutter.

Lærere og skoleforskere er bekymret over det som beskrives som en ny trend. Det jobbes nå med å finne ut hva som er årsaken til at flere og flere elever må ha ekstraundervisning utenfor klasserommet.

– Det er liten grunn til å tro at elevene er blitt verre. De er nok de samme, men skolen og undervisningen har forandret seg, sier professor i pedagogikk, Thomas Nordahl.

Tidligere forskning har vist at spesialundervisning ikke gir tilfredsstillende resultater og at elever som får slik undervisning viser liten framgang. De får ofte stempel som tapere.

En av årsakene til at prestasjonene ikke blir bedre er at rundt halvparten av timene til spesialundervisning blir foretatt av ufaglærte assistenter.

Lærer Nina Marie Emanuelsen mener at spesialundervisning bør være intensiv og gå over en kort periode for å være effektiv.

– Elever som plasseres på et grupperom i lang tid får en knekk i selvtilliten, mener hun.