— Det er en den av utviklingen at det vil bli mer vanlig etter hvert, men det er også snakk om ressurser. Det er dyrt å investere i lesebrett, sier Solveig Eldegard i Utdanningsforbundets sentralstyre.

Mens få barnehager har kastet seg over den nyeste teknologien, bruker nesten ni av ti barnehager kamera og PC sammen med barna.

Det viser en spørreundersøkelse Utdanningsforbundet har gjort blant 305 barnehagestyrere, både private og offentlige. Det er første gang forbundet kartlegger bruk av digitale verktøy i barnehager.

7 prosent av barnehagene bruker ikke noen digitale verktøy, men Teknologirådet er ikke bekymret over det.

— Digital kompetanse er ikke lenger et debattema. Vi er ikke så bekymret for om folk er for lite i kontakt med digitale duppedingser, det er mer enn nok av. Fremover er det viktigere å diskutere hvordan man skal bruke digitale verktøy på en positiv måte, og det har vi gjort alt for lite, sier Torgeir Knag Fylkesnes, kommunikasjonssjef i Teknologirådet.

Han mener det ikke er noen digital kløft å snakke om i Norge lenger.

— Dermed er det ingen grunn til å rushe teknologien inn i barnehagen. Ingen trenger å ha dårlig samvittighet her, verken kommunale eller private barnehager eller foreldre. det man må spørre seg om er hva teknologien skal gjøre. Det vi så i skoleprosjektet vårt er at teknologi i seg selv er ingen god idé. Antakelig kan ikke teknologien bidra til å oppfylle de overordnede målene for barnehagen, slik som man trodde i skolen i lang tid. Det er innholdet som er det viktigste, sier Fylkesnes.

Halvparten bruker PC-spill

Det er Solveig Eldegard i Utdanningsforbundets sentralstyre enig i.

— Spørsmålet er ikke om digitale verktøy skal ha en plass i barnehagene, men hvordan man bruker dem. Utdanningsforbundet mener at bruken må settes inn i en pedagogisk ramme. Vår oppfatning er at mange bruker dette som et pedagogisk verktøy, til å tegne og regne, og som kart og kompass, sier hun.

Undersøkelsen viser at 54 prosent av barnehagene bruker PC-spill sammen med barna, mens bare én av ti barnehager bruker lesebrett, smartboard eller mobiltelefon.

Eldegard mener at barnehagen gjerne kan være et sted små barn møter nye digitale verktøy.

— Et bevisst pedagogisk personale kan styre bruken og gi barna gode vaner. Det viser seg her at de fleste ikke bruker de nyeste verktøyene, men jeg ser ikke på det som noen krise. At personalet følger med i utviklingen og har en bevisst bruk av digitale verktøy er viktigst, sier Eldegard.

Stimulerer til fysisk lek

Ifølge Utdanningsforbundets undersøkelse mener tre av fire barnehagestyrere at barna har nytte av å bruke digitale verktøy i barnehagen.

— Så er det selvsagt et fokus på at mange bruker PC for mye og at det blir for lite fysisk aktivitet. Som pedagogisk leder vil man være veldig bevisst på dette. Ved riktig bruk kan digitale verktøy motivere og inspirere, også til mer fysisk lek og læring, sier Eldegard.

Hun mener at bruk av IKT som pedagogisk verktøy burde bli høyere prioritert i etterutdanning av pedagogisk personale i barnehager og i lærerutdanningen.

— Det er viktig at de som skal bruke verktøyet også får en opplæring i det selv. Forskere peker på at barn får svært ulik erfaring med bruk av IKT hjemme. Det er viktig at barnehagen kan gi alle barn - både de med mye og lite erfaring – et godt pedagogisk tilbud. Det krever at pedagogene i barnehagen har god kompetanse, sier Eldegard.

TIDLIG KRØKES: 54 prosent av barnehagene lar barna bruke PC-spill. Bare én av ti barnehager bruker lesebrett, smartboard eller mobiltelefon.
BERGENS TIDENDE