En fersk undersøkelse viser at 16 prosent av alle som eier en dieselbil, ikke vet om det er montert partikkelfilter i bilen.

At forvirringen er stor, bekreftes av bilforhandlere BT har snakket med. Flere har de siste dagene mottatt en rekke telefoner fra kunder som lurer på om dieselbilene deres inneholder partikkelfilter – og at de dermed har krav på redusert årsavgift.

Undersøkelsen, som er utført av Norstat på oppdrag for NAF, viser at 38 prosent av de spurte har partikkelfilter installert i dieselbilen sin. 47 prosent mangler et slikt filter, mens 16 prosent svarer «vet ikke». Totalt 754 bileiere har svart på undersøkelsen som ble gjennomført mellom 6. og 13. februar.

I dag koster det mellom 5000 og 10.000 kroner å ettermontere et partikkelfilter. Da reduserer man utslippet av dieselpartikler fra bilen, men eieren får ikke redusert årsavgiften. Avgiftsreduksjonen gjelder bare for biler med fabrikkmonterte filter.

83 prosent av de spurte i undersøkelsen mener imidlertid at regjeringen bør innføre lavere årsavgift også for dieselbiler med ettermonterte partikkelfiltre, og 53 prosent sier de vil montere filter i bilen om de får lavere årsavgift og refundert deler av regningen for selve ettermonteringen. Bare ni prosent vil ettermontere partikkelfilter uten slike insentiver.

– Regjeringen har nå en gyllen mulighet til å få med seg forbrukerne på å redusere utslippene av helseskadelige partikler, sier Jan Johansen, administrerende direktør i NAF, til forbundets egen hjemmeside.