Dette viser en ny undersøkelse.

– Det er bekymringsverdig høy toleranse for uakseptabel forretningsatferd, sier leder for granskingsenheten i Ernst & Young, Trym Gudmundsen, til E24.

Men i andre europeiske land er toleransen for bestikkelser ennå høyere. Snittet for Europa viser at 25 prosent av de spurte mente slike pengebestikkelser er et berettiget virkemiddel. I Tyrkia sier hele 53 prosent ja til dette.

Videre viser undersøkelsen at 60 prosent av nordmennene forventer en økning i økonomiske misligheter i norske virksomheter de neste par årene. Dette begrunnes i stor grad med økende press både på ledere og ansatte om å levere i krisetider. Hardere konkurranse om kontraktene gjør det mer fristende å ty til bestikkelser for å vinne fram.

– Også blant ansatte truer faren for misligheter. Når de presses og trues av oppsigelser, svekkes lojaliteten til bedriften, sier Gudmundsen.