Den såkalte Pirls-undersøkelsen (Progress in International Reading Literacy Study), omfatter 135.000 ni— og tiåringer fra 35 land, deriblant 3.500 fra Norge.

Hver tredje elev opplyser at en annen elev i klassen har blitt slått i løpet av den samme perioden, skriver VG.

Undersøkelsen sier ingenting om hvordan barna ble slått eller årsaken til volden.

Av de spurte svarte nesten hver fjerde norske elev, 23 prosent, at de har opplevd å bli mobbet den siste måneden. Fire av ti har sett at en medelev har blitt plaget.

— Med tanke på hvor mange penger og ressurser Norge har brukt på å bekjempe mobbing, er dette dårlige tall, sier barneombud Trond Waage til avisen. Han sier også at ingen barn skal bli slått i den norske skolen.

13 prosent oppgir at de har blitt frastjålet noe i den samme perioden.

Nesten tre av fire av elevene sier at de føler seg trygge på skolen.

(NTB)