Det viser en undersøkelse som Visendi har gjort for Kristelig Pressekontor (KPK).

Skepsisen til troen på tidligere liv øker med inntekt og utdanningsnivå. 23,8 prosent av de høyt utdannede tror på dette. I gruppen med lav utdannelse svarer 31,6 prosent det samme.

Og skal man tro denne undersøkelsen, er menn mer rasjonelle enn kvinner. 29 prosent av kvinnene tror nemlig at det er mulig å oppnå kontakt med de døde. Bare 16 prosent av mennene deler dette synet.

Ifølge førsteamanuensis Arild Romarheim ved Menighetsfakultetet er det mest oppsiktsvekkende ved undersøkelsen at troen på kontakt med de dødes ånder har økt de siste årene, fra 16 prosent i 1998 til 22 prosent i dag.

– Vår vestlige kultur har de siste hundre år beveget seg fra troen på vitenskapen via troen på mangfoldet til det jeg kaller troen på det etniske, det vil si etnisk religion, naturfolkenes religion. Førkristen åndetro er på full fart tilbake, sier Romarheim.