AUDUN STØLÅS

— Det er det eneste vi kan håpe på nå, sier Hilde Supphellen, som sammen med sin mann driver en av disse gårdene. Halvparten av innmarken ligger full av gjørme og stein. Den andre halvdelen, som ligger på den andre siden av elven, er like grønn og fin som før raset.

Hilde Supphellen regner med at det nå blir satt i gang opprydding etter raset.

— Vi har ennå ikke fått undersøkt hvor omfattende skadene er økonomisk sett, sier hun.

Isolert med 25 melkekyr

Gården Nedre Supphella med 25 melkekyr er fortsatt isolert etter moreneraset lørdag.

Gårdbruker Trude Solli visste søndag kveld ikke noe om hvor lenge isolasjonen ville vare. Veien er stengt av store steiner.

— Vi får bare se det an. Kanskje får vi åpnet en traktorvei om et par dager, sier Trude Solli.

Melkebilen tømte tankene på gården lørdag morgen, og neste levering skal etter planen skje tirsdag. Kanskje må vi bruke melken til kalveforing, sier Trude Solli.

Gården Nedre Supphella ligger en kilometer fra Øygard inn mot Suphellebreen. Også gården Øvre Suphella, som ligger nærmere Øygard, er isolert.

NVE følger situasjonen

Gården Øygard ble utsatt for de største skadene da enorme mengder stein, jord og vann kom fossende nedover fjellsiden fra breen. 140 mål med innmark ble ødelagt på denne gården. Også andre gårder i området fikk ødelagt deler av sin innmark.

Overingeniør Ivar Sægrov ved NVE i Førde sier at det ikke er noen overhengende fare for nye ras av slike dimensjoner i dette området. Men NVE vil følge situasjonen, og vil muligens foreta en ny befaring på breen en av de nærmeste dagene.

Ordfører Karen Marie Hjelmeseter i Sogndal kommune har lovet å sende folk til Fjærland mandag for å se på skadene på veien og gårdene.