Som den desiderte veteran i bispekollegiet kan den 65-årige Nidaros-bispen konstatere at det over tid er skjedd en merkbar utvikling i Kirkens engasjement i ulike samfunnsspørsmål. Rett som det er tar både han og andre biskoper politikerne i nakkeskinnet.

Han opplyser at responsen er for det meste positiv. Kirken ser for øvrig på seg selv som en «grasrotbevegelse», som han sier.

— Når vi ser oss tilbake, kan vi med god grunn spørre hvor Kirken var for eksempel i striden om Alta-utbyggingen. I det store og hele var den ganske fraværende den gang for snart tretti år siden. Jeg spør meg hvor jeg selv var. Hadde vi opplevd den samme striden i dag, ville vi som biskoper helt sikkert ha uttalt oss, sier Vagle.

Abort og atomvåpen

— Det gir imidlertid et galt bilde å fremstille Kirkens engasjement i aktuelle samfunnsspørsmål tidligere som helt passivt. Det nye er at engasjementet har fått større medieoppmerksomhet enn før.

Det er for så vidt nok å minne om engasjementet i abortstriden, og dessuten i debatten om atomvåpnene, hvor jeg for øvrig var ganske aktiv selv. Når jeg i dag studerer uttalelser som ble avgitt den gang, slår det meg at engasjementet var mye sterkere enn jeg trodde, sier biskopen.

Sivil ulydighet

Han forsvarer fullt ut sin bispekollega Odd Bondeviks advarsel mot å bygge gasskraftverk på Mongstad, for «det er helt uakseptabelt» av Norge å bidra til så store utslipp av drivhusgasser som det her er tale om, mener Vagle.

— Bondevik går også god for sivil ulydighet, hvis striden settes på spissen? Kan virkelig Kirken godta det?

— Ja, ut fra en prinsipiell betraktning må vi støtte sivil ulydighet når mennesker kommer i samvittighetskonflikt. Da må jeg også minne om Bibelens ord om å adlyde Gud mer enn mennesket.

— Av og til opptrer dere som om dere er politikere?

— Ja, men jeg vil heller risikere å gå over streken en gang enn å forholde meg helt taus i politiske stridsspørsmål.

— Er det helt problemfritt for deg å gå sterkt ut i slike saker, som ikke har med teologi å gjøre?

— De sakene som jeg og andre biskoper har uttalt oss om har i høyeste grad med teologi å gjøre, for de dreier seg om skapertroens konsekvens. Mennesket, særlig i den vestlige kultur, har altfor ofte opptrådt som Gud og satt sine fotavtrykk i strid med skaperverket.