Norsk Folkehjelp går enda lenger i sin kritikk.

— Et misbruk av penger som vitner om mangel på moral. Europa bruker like mye på å bekjempe kugalskap som på å hjelpe Afrika sør for Sahara. Dette vitner om europeisk selvgodhet, sier generalsekretær Halle Jørn Hanssen i Norsk Folkehjelp til TV 2.

Hittil har EU brukt nærmere 100 milliarder kroner på å bekjempe kugalskap. Dette til tross for at sykdommen må kunne betegnes som marginal. Blant 400 millioner europeere er det bare registrert 92 dødelige tilfeller av den menneskelige varianten av kugalskap.

Norsk storfe er erklært fritt for kugalskap av EU, men likevel har norske myndigheter valgt å sjekke alle norske kyr for kugalskap.

Tiltakene vil koste over 250 millioner kroner, og fra 1. juli skal de utvides til å gjelde alle norske kyr som er eldre enn 30 måneder.

— Vår vurdering er at dette er helt meningsløst, sier avdelingsdirektør Roar Gudding i Veterinærinstituttet til TV 2.

NTB