Forbrukerombudene i Norge, Sverige og Danmark utfordret i begynnelsen av juni nettgiganten og hevdet at betingelsene knyttet til kjøp og nedlasting av musikk på nettet brøt markedsføringsloven på flere punkter.

iTunes fikk frist til 1. august med å svare på anklagene, og har overholdt tidsfristen. Men selskapet ber om at svaret ikke blir gjort offentlig tilgjengelig.

– Vi regner med at våre juridiske eksperter vil ha gjort seg opp en mening om denne forespørselen mot slutten av uken. Enn så lenge kan vi ikke si noe om innholdet i svaret, sier informasjonssjef Per Øivind Nielsen til NTB.

Støtte

Forbrukerombud Bjørn Erik Thon har fått støtte fra forbrukerhold i mange land og sier at saken er av stor prinsipiell betydning.

iTunes eies av Apple som produserer de enormt populære iPod-avspillerne. Selskapet har gjort det teknisk umulig for kjøpere av digitale musikkfiler å spille dem av på andre avspillere enn Apples egne. Thon mener at denne bindingen og den kontrakten som kundene må akseptere, er i strid med norsk lovverk.

Klagen fra de skandinaviske ombudene er rettet til det europeiske hovedkontoret til iTunes/Apple som ligger i Brussel. Da saken ble reist på forsommeren, sa Thon at Forbrukerombudet vil bøtelegge selskapet dersom det ikke endrer praksis.

Boten blir fastsatt i samsvar med det innklagede selskapets størrelse, og iTunes’ tilfelle kan det fort bli store summer ut av slikt. Forbrukerombudet er også innstilt på å stevne nettselskapet for retten.

Monopol-tendenser

Forbrukerombudet reiste saken mot iTunes etter en klage fra Forbrukerrådet. Kjernen er altså de begrensningene som ligger i bruken av musikkfilene. De kan verken brukes på såkalte mp3-spillere av andre merker enn iPod og de kan ikke overføres fra en iPod til for eksempel en mobiltelefon med mp3-funksjon.

– For å få tilgang til iTunes, må norske kunder gi fra seg grunnleggende forbrukerrettigheter, blant annet retten til fritt å disponere et lovlig kjøpt produkt. Selv om iTunes er et internasjonalt selskap, er det ikke hevet over norsk lov når det markedsfører seg til forbrukere i Norge. Vi krever at selskapet rydder opp, skrev Forbrukerombudet da saken ble reist.

Ombudet er sterkt i tvil om begrensningene er forenlige med EØS-avtalens bestemmelser om fri flyt av tjenester. Kundene kan nemlig bare kjøpe musikk fra sitt eget land. Norske brukere kan ikke laste ned musikk fra engelske iTunes Music Store.